Wat is VBA?

Wat is VBA?

VBA is de afkorting van Visual Basic for Applications.
VBA is een object georienteerde programmeertaal van Microsoft, welke in het Microsoft Office pakket is ondergebracht om de verschillende applicaties zoals Excel, Word, Access en Powerpoint te automatiseren.
De syntaxis van VBA is ontleend aan diens grote broer Visual Basic (VB).
Met behulp van VBA is het mogelijk de Office toepassingen te automatiseren, en de functionaliteiten van de betreffende applicatie uit te breiden. Denk hierbij aan het schrijven van eigen functies naast bv. SOM().

Met VBA kun je Excel, Word en Access automatiseren